- 2 เมษายน 2561 มอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน smis

 

 

 

 

Read More

 

 

 

Read More

- 1-3 เมษายน 2561 โรงเรียนจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเสริมประสบการณื

 

Read More

ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และก่อสร้างส้วมหลังบ้านพักผู้อำนวยการ

Read More